Lisbet Damgaard

 
 
 

0

0

0

0

0

 
 
Lisbet Damgaard

Lisbet Damgaard

Skjern,

Facebook
Twitter
Google+
StumbleUpon
Pinterest


My family and I live in the countryside on the North Sea Coast of Denmark with open spaces, endless sky and a coastal climate, that offers intense winters, cool summers and windy conditions all year. The fjord and ocean are close. We can enjoy the reflected light in the vast blue sky or murky clouds blowing in from the North Sea.

Jeg bor med min familie mellem Videbæk og Skjern ved Ringkøbing Fjord. Vi nyder de åbne vidder, store himmel og klimaet som naturligvis er præget af Nordsøen.

I was born in Vienna, Austria and raised in in Switzerland and the USA.
Jeg er født i Wien, Østrig og vokset op i Schweiz og USA.

My inspiration originates from my life and surroundings. The light, the weather and being outdoors in all conditions feeds me with perspectives and insights to lighting, angles, textures and moods. Even dampness, the sound of twigs underfoot and the smell of damp wood come to mind when painting my surroundings. When using animals as subject matter I can almost feel the smooth skin, the rough coat or soft muzzle in my hands and I strive to bring it to canvas.

Mine inspirationskilder stammer fra mit liv og mine omgivelser. Lyset, vejret og at opholde mig udendørs i al slags vejr giver mig perspektiver og indsigt i lys, vinkler, teksturer og stemninger. Selv fugtighed, lyden af grene under støvlen og lugten af fugtig træ kommer til mine tanker når jeg maler med udgangspunkt i mine omgivelser. Når jeg maler med udgangspunkt i dyr kan jeg næsten opleve den glatte hud, grove pels eller bløde mule i mine hænder og jeg forsøger at få det på lærred.

Joining my teenage sons in their sports allows me time to study bodies in motion, geometry of windsurf sails acting in the wind, the architecture of the cityscape as a group of parkour enthusiasts move through the city.

Jeg deltager i mine sønners aktiviteter. Det giver mig mulighed for at studere kroppe i bevægelse, geometrien af surf sejl i vinden, byens arkitektur når en gruppe parkour udøvere kommer løbende igennem landskabet.

I attend "Masterclass" at Herning Art School and have met several inspirational Danish contemporary artists and especially Jesper Palm with his strong sense of color and light is an inspiration. In my theoretical approach I highly appreciate getting to know Stephen Quiller, Robert Bateman and Christophe Drochon.

Jeg deltager i Masterclass på Herning Billedskole hvor vi møder en række af samtidens danske kunstnere med uddannelse fra kunstakademiet. Jeg har blandt andet haft glæde af at møde Jesper Palm med hans gode sans for farver og lys. I en teoretisk sammenhæng studerer jeg Stephen Quiller, Robert Bateman og Christophe Drochon.

Thank you for your visit!

 

Morning Walk..... by Lisbet Damgaard

 

My Blue Dog by Lisbet Damgaard

 

Bassett on Blue Bench by Lisbet Damgaard

 

Lemons no 2 by Lisbet Damgaard

 

Lemons no 1 by Lisbet Damgaard

 

Contemplation by Lisbet Damgaard

 

Flight in Color by Lisbet Damgaard

 

Girltalk by Lisbet Damgaard

 

Shy boy by Lisbet Damgaard

 

Greek afternoon by Lisbet Damgaard

 

Washington Street by Lisbet Damgaard

 

Manhatten Bridge by Lisbet Damgaard

 

With wind beneath his wings by Lisbet Damgaard

 

He who walks at dusk by Lisbet Damgaard

 

Stag by Lisbet Damgaard

 

Surprise meeting by Lisbet Damgaard

 

Open door by Lisbet Damgaard

 

Couple leaving by Lisbet Damgaard

 

Meeting at the door by Lisbet Damgaard

 

Portrait of roebuck by Lisbet Damgaard

 

Peeking fox by Lisbet Damgaard

 

Soaring by Lisbet Damgaard

 

Screeching by Lisbet Damgaard

 

Flight by Lisbet Damgaard

 

Waiting by Lisbet Damgaard

 

Cold climates no 1 by Lisbet Damgaard

 

Sudden thaw by Lisbet Damgaard

 

Natural Chaos by Lisbet Damgaard

 

Plantation in winter dress by Lisbet Damgaard

 

Wild cherries II by Lisbet Damgaard

 

Dotted landscape by Lisbet Damgaard

 

Wild cherries by Lisbet Damgaard

 

Dotted landscape by Lisbet Damgaard

 

The Path we choose by Lisbet Damgaard

 

The Path we choose by Lisbet Damgaard

 

Innocence and the shadows by Lisbet Damgaard

 

Attention by Lisbet Damgaard

 

Surf energy by Lisbet Damgaard

 

Windpower by Lisbet Damgaard

 

Summer eve by Lisbet Damgaard

 

High sea by Lisbet Damgaard

 

Jump by Lisbet Damgaard

 

Kite by Lisbet Damgaard

 

the Edge by Lisbet Damgaard

 

High surf by Lisbet Damgaard

 

Challenge accepted by Lisbet Damgaard

 

Going with the flow by Lisbet Damgaard

 

Straight forward by Lisbet Damgaard